Lopputenttiin

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Mitkä ovat suurimmat haasteet Kanta-palveluiden käyttöönoton taustalla?1
 2. Ovatko asiakas -ja potilastiedot tulevaisuudessa käytössä eri palveluntuottajien välillä?1
 3. Missä tilanteessa salassapidettävän tiedon voi luovuttaa eteenpäin?1
 4. Tietosuoja-asetuksen perimmäinen ajatus on?1
 5. Henkilötietojen käsittelyn hyviä periaatteita ovat?1
 6. Miksi kirjaamiskäytäntöjen muutosta tarvitaan?1
 7. Mitä tekijöitä organisaatiokohtaisiin kirjaamisperiaatteisiin sisältyy?1
 8. Rakenteisen kirjaamisen hyödyt?1
 9. Mihin tietosuojaa ja tietoturvaa tarvitaan?1
 10. Tietosuojan yleisiä periaatteita ovat?1
 11. Tietoturvapoikkeamia ovat esimerkiksi?1
 12. Mitä riskejä asiakas -ja potilastietojen käsittelyyn voi sisältyä?1
Takaisin: Lopputenttiin