3. Kurssin loppukoe

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
  1. Henkilötietojen käsittelyn hyviä periaatteita ovat?1
  2. Tietosuoja-asetuksen perimmäinen ajatus on?1
  3. Missä tilanteessa salassapidettävän tiedon voi luovuttaa eteenpäin?1
  4. Mitä riskejä asiakas -ja potilastietojen käsittelyyn voi sisältyä?1
  5. Tietoturvapoikkeamia ovat esimerkiksi?1
  6. Tietosuojan yleisiä periaatteita ovat?1
  7. Mihin tietosuojaa ja tietoturvaa tarvitaan?1
  8. Mitkä ovat rekisterinpitäjän vastuita?1
Takaisin: 3. Kurssin loppukoe