Loppukoe

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Tietoturvapoikkeamia ovat esimerkiksi?1
 2. Tietosuojan yleisiä periaatteita ovat?1
 3. Mihin tietosuojaa ja tietoturvaa tarvitaan?1
 4. Tietosuoja-asetuksen perimmäinen ajatus on?1
 5. Missä tilanteessa salassapidettävän tiedon voi luovuttaa eteenpäin?1
 6. Mistä tietosuojavastaava ei ole vastuussa?1
 7. Mitkä näistä ovat tietosuojavastaavan tehtäviä?1
 8. Missä asioissa tietosuojavastaavaan otetaan yhteyttä?1
 9. Tietosuojavastaavan merkitys?1
 10. Mitkä ovat rekisterinpitäjän vastuita?1
 11. Mitkä ovat tietosuojavastaavan valmiuksia tehtävän hoitamiseen?1
Takaisin: Loppukoe