Sote Kantaan palvelu sosiaalialan palveluntuottajille​

Mitä Sote Kantaan palvelu on?


Sote Kantaan palvelu on tarkoitettu sosiaalialan organisaatioille, jotka suunnittelevat Kanta-palvelun käyttöönottoa tai ovat käyttöönoton alkumetreillä.

Sote Kantaan palvelussa olemme niputtaneet Kanta-palvelun käyttöönottoon sisältyvät koulutusvaatimukset ja projektineuvonnan yhden palvelun alle.

Tahdotko lisätietoja palvelusta? Täytä alla oleviin kenttiin tietosi, lähetä ne meille ja me otamme sinuun yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Varmista vaatimusten toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tulevaisuudessa tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat.


Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot ovat alkaneet vuonna 2018. Palvelun voivat ottaa käyttöön sekä julkiset että yksityiset organisaatiot. 


Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisestä ei ole vielä velvoittavaa lainsäädäntöä. Liittymisvelvoitteesta tullaan kuitenkin säätämään uudistuvassa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Tämä laki astunee voimaan loppuvuodesta 2020.


Suurin haaste Kanta-palvelu projektissa on sen moniulotteisuus ja vaatimukset, jotka kohdistuvat niin organisaation toimintatapojen päivittämiseen, kuvaamiseen, suunnitteluun, dokumentaatioon kuin osaamisen päivittämiseen.


Organisaatiot joutuvat hakemaan tietoa hajallaan olevista tietolähteistä, mikä vie arvokasta työaikaa. Hajallaan oleva tieto johtaa myös siihen, että aina ei voi olla täysin varma siitä mitä kaikkea vaaditaan ja onko kaikki varmasti tullut huomioiduksi?

Yhden kokonaisvaltaisen palvelun kautta varmistat, että organisaatiosi on vastannut kaikkiin Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyviin vaatimuksiin.

​Tällä tavalla pystyt keskittämään organisaatiosi voimavarat palveluiden tuottamiseen, kun Kanta-palveluiden käyttöönotto ja osaamistarpeiden päivittämiseen sisältyvät koulutukset etenevät omassa joustavassa tahdissaan.

Palvelun kautta saat

1

​Verkkokurssit


Verkkokurssien avulla koulutat koko henkilöstön kustannustehokkaasti ja joustavasti.

Verkkokurssien aiheita ovat:

  • Tietosuoja ja tietoturva
  • Kirjaaminen sosiaalialalla
  • Kanta-palvelun käyttöönoton vaiheet
  • Tietosuojavastaavan osaamisen varmistaminen
  • Riskienhallinta
  • Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman rakentaminen

2

​Etäneuvonnan


​​​Etäneuvonta tukee projektin läpiviemistä. Tiiviit etäneuvonnat tuovat tehokkuutta, projektin läpiviemiseen. Neuvonnassa mennään suoraan kulloinkin käsillä olevaan projektivaiheeseen ja siihen liittyviin avoimiin kysymyksiin.

3

​Dokumentointi avun


​​Valmiit dokumenttipohjat ​yhdessä etäneuvonnasta saatavien sisältövinkkien kanssa, helpottavat dokumenttien laatimista ja säästävät aikaa.

Salus Qualitas Consulting


Hei, olen Heidi Ilmonen ja olen työskennellyt laatu -ja projektijohtamisen parissa yli 15-vuotta. Eri kokoisten projektien läpivieminen on opettanut minulle kokonaisuuksien hallinnan merkityksen resurssien säästäjänä.


 Oman SQM-TOIMI asiakas-ja potilastietojärjestelmän kehittämistyön aikana havaitsin, että kanta-palveluiden käyttöönottoon sisältyy hyvin erilaisia vaatimuksia. Näiden vaatimuksien täyttämiseen saattaa kulua runsaasti aikaa, sillä tieto on hajallaan, koulutuksia voi olla haastava löytää, eikä vaadittujen dokumenttien laatimiseen ole saatavilla yksiselitteisiä, selkeitä ohjeita.


Päätin kehittää palvelun, joka kokoaa yhteen kaiken tarpeellisen kanta-palveluiden käyttöönotosta. Organisaatio saa palvelun kautta kaikki vaaditut koulutukset koko henkilökunnalle, henkilökohtaisen neuvonnan projektin eri vaiheissa, sekä avun viranomaisten vaatimien asiakirjojen laatimiseen.

Mielestämme pienikin yritys voi tuottaa suuria ratkaisuja. Haluamme profiloida yrityksemme reiluksi yhteistyökumppaniksi, johon voi luottaa ja jonka palvelut on toteutettu aidosta halusta auttaa ja kehittää pieniä sekä keskisuuria kotimaisia sote organisaatioita.

Suomen mittakaavassa olemme ainoa puhtaasti sosiaalialan laatuun, digitalisaatioon, tietosuojaan ja viranomaisvaatimusten täyttämiseen keskittynyt yritys.


Heidi Ilmonen

Toimitusjohtaja

Salus Qualitas Consulting Oy

heidi@sqcoy.fi

0407330011

www.sqcoy.fi

Palautteita asiakkailtamme

"Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä"."

"Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä."

"Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva."

​"Hyödyllinen, käyttäjäläheinen koulutus!"

​"Koulutus oli oikein hyvä. Hyvät diat, selkeäsanainen ja johdonmukainen esitys."

Palvelulupauksemme

Turvaamme hankintasi tyytyväisyystakuulla.

Mikäli koet, ettet etäneuvonnan  ja koulutuksien jälkeen ole saanut riittävästi tietoa ja osaamista Kanta-palveluiden käyttöönottoa varten lupaamme palauttaa hankintahinnan takaisin!

100%

Tyytyväisyystakuu

Jätä yhteydenottopyyntö