1. Tietosuojalainsäädännön keskeiset kohdat

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: Tietosuojakoulutus SOTE-alan avustavissa työtehtävissä toimiville > Laki- ja viranomaisvaatimukset