Tietosuoja ja tietoturvakoulutus

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Sosiaali -ja terveysalalla käsitellään päivittäin arkaluonteisia asiakas -ja potilastietoja. Tämä edellyttää palveluntuottajalta omia menettelyitä tietosuoja- ja tieturva-asioiden hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on, että palveluntuottajalla on hallintakeinot tietoturvallisuuteen liittyvien riskien osalta. Tietosuoja ja tietoturva voidaan nähdä positiivisena tekijänä, sen avulla palveluntuottaja erottuu ja herättää luottamusta asiakkaissa.

Koulutuksen teemat

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

Asiakkaan ja potilaan yksityisyydensuojaaminen
Henkilötietojen käsittely
Salassapito
Tietosuojakäytännöt
Kansallinen tietosuojalainsäädäntö ja EU:n tietosuoja-asetus
Kyberrikollisuus
Tietosuoja -ja tietoturvariskit

Kouluttaja

Heidi Ilmonen

Olen työskennellyt laatu, liiketoiminta, ympäristö ja turvallisuusjohtamisen sekä viranomaisvaatimuksien parissa koko työurani. Tuoreimpia mielenkiinnon kohteita ovat työhyvinvointi, digitalisaatio, Kanta-palvelut ja mindfulness. Koulutuksissa keskityn ennen kaikkea siihen millä tavoin ja miten teoria viedään käytäntöön.