Kirjaaminen sosiaalialalla

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Omaksu määrämuotoiset kirjaamiskäytännöt ja sosiaalialan kirjaamisen tulevaisuuden painopisteet

Sosiaalialalla tapahtuva kirjaaminen tuo näkyväksi asiakkaan kanssa tehtävän työn. Kanta-palveluiden mukanaan tuomat muutokset ohjaavat palveluntuottajia laatimaan kirjaukset jatkossa määrämuotoisesti. Määrämuotoinen kirjaaminen muuttaa totuttuja kirjaamiskäytäntöjä entistä täsmällisemmiksi. Tietyn määrämuodon mukaan tehtävät kirjaamiset takaavat myös oikeusturvan niin palveluntuottajalle kuin asiakkaalle.

Jokainen koulutuksen käynyt saa siitä myös henkilökohtaisen todistuksen, joka on ladattavissa verkkokoulutusalustalta kurssin loppukokeen jälkeen.

Mikäli tilaat koulutuksen useammalle henkilölle tai organisaatio / yritys maksaa koulutuksesi, täytä ylävalikosta löytyvä tilauslomake ja saat paluupostissa kirjautumisohjeet.

Koulutuksen teemat

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia aiheita:

Asiakastiedon käyttö, saanti ja luovuttaminen
Asiakastietojen käsittely
Määrämuotoisen kirjaamisen periaatteet
Kirjaamisen etiikka
Osallistava kirjaaminen
Kirjaaminen Kanta-palvelussa

Kouluttaja

Heidi Ilmonen

Olen työskennellyt laatu, liiketoiminta, ympäristö ja turvallisuusjohtamisen sekä viranomaisvaatimuksien parissa koko työurani. Tuoreimpia mielenkiinnon kohteita ovat työhyvinvointi, digitalisaatio, Kanta-palvelut ja mindfulness. Koulutuksissa keskityn ennen kaikkea siihen millä tavoin ja miten teoria viedään käytäntöön.

Modules