Avatar

Heidi Ilmonen

Olen työskennellyt laatu, liiketoiminta, ympäristö ja turvallisuusjohtamisen sekä viranomaisvaatimuksien parissa koko työurani. Tuoreimpia mielenkiinnon kohteita ovat työhyvinvointi, digitalisaatio, Kanta-palvelut ja mindfulness. Koulutuksissa keskityn ennen kaikkea siihen millä tavoin ja miten teoria viedään käytäntöön.

Kaikki kurssit tekijältä Heidi Ilmonen

Artikkelit kirjoittajalta Heidi Ilmonen

Tietosuojan perusteet sote henkilöstölle

Tämä koulutus lisää sosiaali -ja terveydenhuollossa työskentelevien perustietoa seuraavista aihealueista:

– Kanta-palvelut
– Lainsäädännön pääkohdat esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn osalta
– Kirjaamisen pääkohdat
– Organisaation hyvät tietosuojakäytännöt
– Tietosuojariskit

Tiiviit noin 15-20 minuutin videot antavat hyvää perutietoa työntekijöille päivittäiseen työhön. Koulutukseen sisältyy verkkokurssialustalla oleva tentti ja työntekijä saa koulutuksen päätteeksi todistuksen, jonka hän voi tulostaa verkkokurssialustalta.

Ammatinharjoittajat ja yksittäiset henkilöt voivat tilata koulutuksen suoraan vihreän “lisää ostoskoriin” -painikkeen kautta. Mikäli tilaat koulutuksen useammalle henkilölle, täytä ja lähetä tilauslomake, jossa tiedustellaan mm. tarvittavien lisenssien määrää.

Voit olla aina yhteydessä minuun, jos sinulla herää lisäkysymyksiä koulutuksesta!

Email: heidi@sqcoy.fi

Henkilöstön tietopaketti Kanta-palveluista

Koulutus sisältää neljä tiivistä ja informatiivista videota, joissa käydään läpi niin julkisen, kuin yksityisen palveluntuottajan matka aina esivalmistelusta tuotannonaikaiseen seurantaan saakka. Koulutus soveltuu hyvin koko henkilöstön yleisosaamisen lisäämiseen Kanta-palveluiden osalta.

SOTE yrityksen riskien ja häiriötilanteiden hallinta

Tämä kurssi soveltuu hyvin henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään riskienhallinnasta ja, jotka haluavat saada käytännön neuvoja siihen millaisia asioita riskienhallinnassa kannattaa ottaa huomioon. Käymme läpi myös Kanta-palveluihin liittyvää häiriötilanteiden hallintaa ja sitä millaisia asioita tämän osalta olisi hyvä ottaa huomioon. Lopuksi neuvomme vielä millaisista elementeistä poikkeamaprosessi rakentuu.

Kirjaaminen sosiaalialalla

Omaksu määrämuotoiset kirjaamiskäytännöt ja sosiaalialan kirjaamisen tulevaisuuden painopisteet

Sosiaalialalla tapahtuva kirjaaminen tuo näkyväksi asiakkaan kanssa tehtävän työn. Kanta-palveluiden mukanaan tuomat muutokset ohjaavat palveluntuottajia laatimaan kirjaukset jatkossa määrämuotoisesti. Määrämuotoinen kirjaaminen muuttaa totuttuja kirjaamiskäytäntöjä entistä täsmällisemmiksi. Tietyn määrämuodon mukaan tehtävät kirjaamiset takaavat myös oikeusturvan niin palveluntuottajalle kuin asiakkaalle.

Jokainen koulutuksen käynyt saa siitä myös henkilökohtaisen todistuksen, joka on ladattavissa verkkokoulutusalustalta kurssin loppukokeen jälkeen.

Mikäli tilaat koulutuksen useammalle henkilölle tai organisaatio / yritys maksaa koulutuksesi, täytä ylävalikosta löytyvä tilauslomake ja saat paluupostissa kirjautumisohjeet.

Koulutuksen teemat

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia aiheita:

Asiakastiedon käyttö, saanti ja luovuttaminen
Asiakastietojen käsittely
Määrämuotoisen kirjaamisen periaatteet
Kirjaamisen etiikka
Osallistava kirjaaminen
Kirjaaminen Kanta-palvelussa

E-opas: TOIMI 5×5 laadunvarmistusmalli sosiaali -ja terveysalan yritykselle

TOIMI 5×5 laadunvarmistusmalli on kehitetty pienen -ja keskisuuren sosiaali -ja terveysalan yrityksen laadunvarmistuksen tueksi. TOIMI 5×5 laadunvarmistusmallin avulla voit rakentaa yrityksellesi kattavan laadunvarmistusmallin, joka huomioi myös esimerkiksi omavalvontasuunnitelman vaatimukset. Oppaasta löydät selkeät ohjeet millaista sisältöä laadunvarmistusmallin eri osa-alueisiin kuuluu. Oppaan lisäksi saat käyttöösi asiakirjapohjan, johon voit rakentaa yrityksesi laadunvarmistusmallin kuvauksen.